บริการของเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นฟอร์ซ จำกัด 

บริษัทฯ ได้ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้าในกลุ่มธุระกิจต่างๆ หลายประเภทอาทิเช่น บริษัท ห้างร้าน อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม

คลังสินค้าและอื่นๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด บริษัทฯ ให้บริการกับลูกค้าที่มีการ audit สวัสดิการพนักงานด้านการจัดจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด ค่าจ้าง

และผลประโยชน์อื่นๆ ตามกฏหมายแรงงานกำหนด ด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งชายและหญิง โดยทีมงานผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัยมาอย่างยาวนาน พนักงานรักษาความปลอดภัยของเราได้รับการคัดสรรฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ

จากสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตและจากฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทฯ มีการฝึกอบรมทบทวนพิเศษเช่นการดับเพลิงและ

ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในแขนงต่างๆ อย่างรอบด้านจนมั่นใจว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของเราสามารถเป็นตัวแทนของบริษัทฯ

ไปทำหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดี