บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นฟอร์ซ จำกัด

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นฟอร์ซ จำกัด

เราเป็น บริษัทจัดหา รปภ ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการธุรกิจรักษาความปลอดภัยอย่างถูกต้อง

เราคือ ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย แบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ นำมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้

เรามุ่งมั่น เพื่อจะให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในองค์กร และการให้บริการรักษาความปลอดภัย

เรายึดมั่น ให้พนักงานของเรามีมาตรฐานสูงสุดในด้านความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นมืออาชีพ

เราใส่ใจ ในความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน เราปกป้องคุ้มครองดูแลให้ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

เรามีประสบการณ์ เราผ่านการให้บริการดูแลลูกค้ามาแล้วมากกว่า 500 ราย 

มาตรฐานการบริการของเรา

บริการรักษาความปลอดภัยโดยบริหารจัดการด้วยฝีมือคนไทย
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปกับผลงานคุณภาพ

คุณสมบัติ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

ควบคุมดูแล
ติดตามตรวจสอบ

การสนับสนุน
กำลังพล

Visitors: 74,402