ความปลอดภัยเป็นของท่าน งานบริการเป็นของเรา

บริษัท รักาความปลอดภัย เอ็นฟอร์ซ จำกัด

เอ็นฟอร์ซ ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ หลายประเภท อาทิเช่น บริษัท ห้างร้าน อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า โครงการบ้านจัดสรร อาคารที่พักอาศัย และอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และบริษัทฯ ที่มีการ audit สวัสดิการพนักงานด้านการจัดจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด ค่าจ้างและผลประโยชน์ตามกฏหมายแรงงาน โดยทีมงานผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านงานรักษาความปลอดภัยมาอย่างยาวนาน พนักงานรักษาความปลอดภัยของเราได้รับการคัดสรร และฝึกอบรมอย่างคลอบคลุม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนมีการฝึกอบรมทบทวน การฝึกอบรมพิเศษ เช่น การดับเพลิงและอื่นๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในแขนงต่างๆ อย่างรอบด้าน จนมั่นใจว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา สามารถเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปทำหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดี

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นฟอร์ซ จำกัด ขอผูกพันตนเองด้วยการให้บริการรักษาความปลอดภัยที่ทีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของลูกค้า แน่ใจว่าคุณภาพของบริการสูงกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง มีการทบทวนปรับปรุงคุณภาพการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นฟอร์ซ จำกัด มุ่งมั่นพัฒนางานรักษาความปลอดภัย สู่การเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยชั้นนำของประเทศ ด้วยคุณภาพของงานบริการ และเป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของลูกค้า
เราเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยซึ่งมุ่งมั่นที่จะ
  • ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยด้วยบุคคลากรคุณภาพ
  • ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
  • คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
  • ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน
  • พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ด้านคุณภาพและงานบริการอย่างต่อเนื่อง
Visitors: 28,095